NovaClear HandsClear Żel Antybakteryjny Do Rąk z Kwasem Hialuronowym 500ml

65.00 z VAT

Brak w magazynie

POJEMNOŚCI

500 ml

WŁAŚCIWOŚCI

Żel antybakteryjny do rąk z kwasem hialuronowym bez konieczności zmywania wodą. Do powszechnego stosowania. Przed użyciem należy zapoznać się z informacją na etykiecie.

SPOSÓB UŻYCIA
3 ml żelu wcierać w dłonie w ciągu 30 sekund. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę

UWAGA!

Żel antybakteryjny należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu

Informacje o produkcie

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe. Nadal płukać. W razie potrzeby zgłosić się do lekarza. W razie spożycia wypłukać usta wodą.
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Uwaga:
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

TELEFONY ALARMOWE
112, Ośrodek Informacji Toksykologicznej:
+48 607 218 174

Składniki

Substancje czynne: Etanol 650 g/kg, Propan-2-ol 100 g/kg.

Zawiera: Etanol, Propan-2-ol

Podmiot odpowiedzialny

Nr pozwolenia na obrót prod. biobójczym: 7686/19.

Equalan Pharma Europe Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 38 A,
15-113 Białystok, www.equalanpharma.eu,
Made in Poland (EU), Tel. 85 653 73 47.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “NovaClear HandsClear Żel Antybakteryjny Do Rąk z Kwasem Hialuronowym 500ml”